Cizím jazykům pohodlně a efektivně... s námi:    
   
  Znalost cizího jazyka otevírá dveře k lepšímu zaměstnání, umožňuje lépe poznat cizí národy a jejich kulturu, vychutnat si literaturu, filmy a texty písní v originále, usnadňuje cestování, zvedá sebevědomí, podporuje osobní růst…
Výukové programy AJ


 Vyberte si z naší nové nabídky individuálních výukových programů anglického jazyka:


Průvodce anglickými časy

Cílem tohoto programu je zopakovat, ujasnit a procvičit tvoření a používání časů v anglickém jazyce. Program zahrnuje prostý a průběhový čas přítomný, předpřítomný, minulý, předminulý, vyjadřování budoucnosti, časovou souslednost a podmínkové věty. (Lze dle pokročilosti upravit.) Po teoretickém výkladu k jednotlivým časům vždy následuje důkladné procvičení jak času právě probíraného tak jeho užívání ve vztahu k časům ostatním. Dále je možné zaměřit se i na další oblasti anglické gramatiky.


Angličtina pro nejmenší

Tento program je určen pro předškolní děti a žáky prvních ročníků ZŠ (a jejich rodiče). Cílem je zábavnou formou děti naučit základní slovní zásobu a tvoření jednoduchých vět. Výuka se jako základního materiálu drží speciální učebnice pro děti ve věku od 4 do 7 let, ale dle zájmu dítěte se obohacuje o hraní her, předvádění scének, zpívání písniček, malování, učení říkanek, poslouchání audio nahrávek, atd. Děti jsou motivovány systémem průběžných odměn.


Anglicky krok za krokem

Tento program usiluje o postupné systematické rozvíjení základních dovedností v cizím jazyce – porozumění psanému textu (reading) a mluvenému slovu (listening), schopnosti vyjadřovat se gramaticky správně (English in use) a to jak písemně (writing) tak ústně (speaking). Základní materiál se volí v závislosti na pokročilosti a na přání klienta a dle potřeb se kombinuje s materiály dalšími (cvičebnice gramatiky, audio a video nahrávky, beletrie, odborná literatura, obrazové materiály a jiné). Tento program lze koncipovat jako součást přípravy na FCE. Také je možné zaměřit se pouze na některou či některé z výše uvedených dovedností.


"Doučko" AJ

Program "Doučko" AJ neboli doučování angličtiny pomáhá žákům či studentům všech věkových kategorií a pokročilostí se zvládáním probírané látky a s vypracováváním domácích příprav. Poskytuje tolik nezbytný jiný úhel pohledu na danou problematiku a dostatek prostoru pro její pochopení i procvičení.


Mluvím anglicky

Jak název napovídá, tento program se zaměřuje na rozvíjení konverzačních schopností v anglickém jazyce. Dle přání a potřeb klienta se na seznamovací schůzce s lektorem naplánuje okruh témat, kterým se budou v rámci programu věnovat, a specifikují se materiály, které budou používat. Probíraná témata mohou být univerzální (na dovolené, doma, u lékaře, v restauraci, atd.), či konkrétní (vybrané události doma a ve světě, novinové články, naučná literatura, beletrie, atd.).


Anglicky četbou krásné literatury

V tomto programu si budete při četbě přirozeně zábavnou formou rozšiřovat slovní zásobu, upevňovat gramatické vazby, zlepšovat schopnost porozumění psanému textu, v rámci diskusí nad přečteným textem schopnost komunikace a formou krátkých resumé schopnost písemného vyjadřování.


Fonetika a fonologie angličtiny

Tento program je převážně teoretický. Neklade si za cíl naučit Vás správně vyslovovat, ale ukáže Vám, jaké jsou hlavní rozdíly mezi výslovností rodilého mluvčího a výslovností Vaší, takže se budete moci soustředit na jejich postupné zmenšování. Seznámíte se s mezinárodní fonetickou abecedou a s používáním výslovnostních slovníků. Tento program Vám může pomoci nejen s výslovností, ale i s porozuměním mluvenému projevu rodilých mluvčí.Oslovila-li Vás naše nabídka nebo máte-li nějaké dotazy či připomínky, budeme rádi, když nás kontaktujete.

jazyk, výuka, kurz, individuální, firemní, škola, angličtina, němčina, francouzština, ruština, italština, španělština, holandština, portugalština, čínština, hebrejština, řečtina, čeština pro cizince, jazyk, výuka, kurz, individuální, firemní, škola, angličtina, němčina, francouzština, ruština, italština, španělština, holandština, portugalština, čínština, hebrejština, řečtina, čeština pro cizince, jazyk, výuka, kurz, individuální, firemní, škola, angličtina, němčina, francouzština, ruština, italština, španělština, holandština, portugalština, čínština, hebrejština, řečtina, čeština pro cizince

Nahoru
© 2004
aktualizace: 1/2014